Lista postępowań PZP

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

ZTP-IV.26.46.2023.ECH Zp–46/2023 Wykonywanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Zarząd Terenów Publicznych Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-22 2023-12-07 11:00 --
ZTP-IV.26.47.2023.ECH Zp–47/2023 Utrzymanie istniejącego oraz wykonywanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Zarząd Terenów Publicznych Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-22 2023-12-07 11:00 --
ZTP-IV.26.48.2023.MBO Zp–48/2023 Wykonywanie konserwacji urządzeń iluminacji i oświetlenia pomników, obiektów w tym architektonicznych oraz oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Zarząd Terenów Publicznych Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-29 2023-12-07 11:00 --
ZTP-IV.26.44.2023.MBO Zp–44/2023 Prowadzenie 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy przy ulicach: Bednarskiej, Boleść, Bugaj, Filtrowej, Hożej, Karasia, Miłej, Al. 3 Maja (od ul. Solec), na Pl. Młynarskiego, na Pl. Żelaznej Bramy, Myśliwieckiej oraz Ptasiej, Zarząd Terenów Publicznych Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-28 2023-12-28 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa